Általános Információk a Magyar Véreb Egyletről

MAGYAR VÉREB EGYLET
Székhely:  8083 Csákvár, Vértes utca 3.
Emailcím: mve@magyarverebegylet.hu
Honlap: www.magyarverebegylet.hu
Facebook: www.facebook.com/MagyarVerebEgylet

Adószám: 18787357-1-07

Bankszámlaszám:  K&H Bank 10403909-50515756-54521005

IBAN-cod HU 35 10403909-50515756-54521005 (Swift code)

BIC code: OKHBHUHB

Statisztikai számjel: 14-02-0002347

Nyilvántartási szám: Pk.60.098/2000/12/1

Éves tagdíj:

belföldi és külföldi tagjainknak egységesen    9 000 Ft/fő,

más MEOESZ szervezetnél tagkártyával rendlkezőknek 6 000 Ft (ezt igazolni kell!)

tiszteletbeli tagoknak, ha MEOESZ rendezvényen szeretnének rész venni: 3000 Ft szövetségi tagkártya díj

Belépés az Egyletbe:

Az Egylet rendes tagja lehet a jelenlegi tagokon kívül, az:

  • aki a belépési nyilatkozatot kitölti,
  • aki  alapszabályát elfogadja,
  • aki  a tenyésztési és vizsgaszabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelező érvényűnek tartja, -aki a tagdíjat befizeti,
  • akit az Egylet két legalább ötéves tagsággal rendelkező tagja – vagy az adott körzet felelőse - írásban ajánl.
  • akit mindezen feltételek teljesülése esetén kérelmére az Elnökség határozatilag az Egylet rendes tagjai sorába felveszi. A tagfelvételi eljárást a soron következő elnökségi ülésen, késedelem nélkül köteles lefolytatni.

A tagsági viszony az írásbeli belépési nyilatkozat kitöltésével és benyújtásával, ill. ezzel egyidejűleg éves tagdíj megfizetésével, majd  a késedelem nélkül megkezdett tagfelvételi eljárást követően az Elnökség  tagfelvételt jóváhagyó határozatával jön létre.  A tagfelvételi eljárásról az Elnökség a tagot írásban köteles tájékoztatni. Az új tagot a határozat megszületése pillanatától megilletik a rendes tagot megillető jogok és kötelezettségek.