ZILAI JÁNOS KOPJAFA AVATÁS,KÖZGYŰLÉS,NVV

Tagtársak!

 Hosszas várakozás után elhárultak az akadályok a tavasz talán legfontosabb eseménye elől, és a GEMENC Zrt támogatásával meg tudjuk tartani a korábbról elhalasztott kopjafa avatást, a taggyűlést és a Nehezített Vércsapa Versenyt Karapancsán.

A leegyeztetett program akövetkező lenne:

 1. 05.28. péntek délután 17 órakor ünnepélyes kopjafa avatás Karapancsán a kastélyparkban. Azt kérem, hogy aki tud kürtölni és méltón akarja Zilai János barátunkat búcsúztatni, az hozza magával kürtjét, hogy legalább 100 kürt hangjával tudjunk becses halottunktól búcsúzni.
 2. Ugynaznap ugyanott 18 órától megtartanánk az éves közgyűlésünket, amelyen a megjelenteknek ki tudnánk osztani a 2020 évi Vérebhíradót.  Amennyiben a megjelentek száma az eredeti időpontban nem lenne legendő, úgy a közgyűlést 1 óra várakozás után a megjelentek számától függetlenül meg fogjuk tartani!
  1. Napirendi pontok
   • elnökségi beszámoló a 2020-as évről ( Buzgó József)
   • pénzügyi beszámoló a 2020-as évről ( Onofer Attila)
   • tenayésztésvezetői beszámoló a 2020-as évről ( Pukánszki Zoltán)
   • felügyelő bizottsági beszámoló a 2020-as évről ( Ifj. Galamb Gábor)
   •  tájékoztatás a 37. Nemtzeközi vérebverseny előkészületeiről ( Buzgó József)
   • egyebek
 3. 05.29. Nehezített Vércsapa Verseny Karapancsán , 6 véreb részvételével, az I. típusú,kísért versenyszabályzat alapján. Nevezéseket szokás Egle Zoltán rendezvényfeleősnél kell leadni.  Megnyitó 9 órakor, eredményhírdtés 12 órakor.
 4. Szálláslehetőségek: a gemenciek és több tagtársunk javaslatára egy nagybaracskai szálláshelyet tudnék ajánlani: a www.ponytporonyt.hu weboldalon megtekinthető igényes, de nem túlságosan drága szállásra a aranybacska@gmail.com oldalon lehet bejelentkezni.

Remélem, a hosszas elszigetelődés után sokakkal fogunk találkozni!  ÉS A KÜRTÖT NE FELEJTSÉTEK OTTHON!

A Zelnök